Đăng nhập

Từng bước cài đặt Magento trên localhost

Magento là 1 script sử dụng nhiều chức năng của server. Magento gây không ít khó khăn cho những bạn mới bắt đầu tìm hiểu vào hệ thống magento này. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách chi tiết ( bằng hình ảnh ) những bước để cài đặt thành công magento trên localhost. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp ích ít nhiều cho bạn trong công cuộc chinh phục mã nguồn magento được thế giới xem như là tương lai của thương mại điện tử này.

Magento ngày càng được nhiều công ty thiết kế web ở việt nam quan tâm. Với các tính năng nổi bật của 1 mã nguồn mở dành riêng cho thương mại điện tử. Hôm nay chúng tôi xin cung cấp cách cài đặt magento trên localhost.

Bạn sử dụng các hệ thống localhost khác nhau thì việc config cũng sẽ có những bước khác nhau tí chút. Nhưng để đơn giản cho mọi người mình khuyến khích các bạn sử dụng hệ thống localhost XAMPP để sử dụng. Vì trong XAMPP phiên bản mới nhất thì hầu hết các chức năng của server đã được mở.

1. Viêc đầu tiên là bạn chuẩn bị:

  1. Download xampp
  2. Download magento phiên bản mới nhất
  3. Download magento-sample-data (dữ liệu mẫu của magento)

2. Cài đặt và cấu hình server Xampp

setup-magento

Để test xem bạn đã cài đặt Xampp thành công chưa? bạn mở trình duyệt lên và gõ https://127.0.0.1 hoặc https://localhost Enter nếu nó ra 1 trang chủ vậy có nghĩa là bạn đã cài đặt thành công Xampp, nhấp vào status trên web để kiểm tra php mysql đã chạy chưa? Nếu vẫn chưa chạy thì bạn vào Start/Program/Apache Friends/Xampp/XAMPP Control Panel (là cái hình chữ nhật màu vàng nằm ỡ dưới system tray) kiểm tra xem apche va mysql đang ở chế độ stop hay running.

Đến bước tiếp theo là trong khi cấu hình Xampp ( chú ý trong khi cấu hình edit các file bạn phải stop các appche va mysql trên Xampp trước nhé)

magento-huong-dan-cai-dat-magento-tren-localhost-2

Yêu cầu bắt buộc 1: webserver phải hỗ trợ .htacess. Nghĩa là Apache của bạn phải bật mod_rewrite.

Để làm việc này, bạn mở file C:\xampp\apache\conf\httpd.conf bạn có thể edit file này bằng các phần mềm cơ bản sẵn có của Window như Notepad,Wordpad hoặc bằng Notepad++.

Tìm đến dòng code sau:

#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

Bạn sửa thành (bỏ dấu # đi) và save lại

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

Yêu cầu bắt buộc 2: Thiết lập sử dụng các extension của PHP C:\xampp\apache\bin\php.ini

Ta tìm đến file này, dùng các Notepad++ để edit. Đầu tiên ta tìm đoạn code:

;extension=php_mcrypt.dll

Bạn sửa thành (bỏ dấu ; đi)

extension=php_mcrypt.dll

Đoạn code này sẽ cho phép load Extension Mycrypt của PHP. Tiếp theo tìm đến dòng

;extension=php_curl.dll

Bỏ dấu ; đi. đoạn code này sẽ cho phép load Extension Curl của PHP.

extension=php_curl.dll

Tiếp theo tìm đến dòng

;extension=php_pdo_mysql.dll

Bạn sửa thành (bỏ dấu ; đi)

extension=php_pdo_mysql.dll

Đoạn code này cho phép load Extension Pdo kết nối với Mysql của PHP. Tìm đến đoạn code

;extension=php_pdo.dll

Bạn sửa thành (bỏ dấu ; đi)

extension=php_pdo.dll

Đoạn code này cho phép load Extension Pdo của PHP

Nếu đoạn code này không có trong file php.ini của bạn, thì bạn phải thêm đoạn code này vào, bất kì vị trí nào của file php.ini cũng được. Sau đó [Save] file php.ini lại.

Xong đâu đó thì bạn trở lại vào Start/Programs/Apache Friends/Xampp/XAMPP Control Panel (là cái hình chữ nhật màu vàng nằm ỡ dưới system tray)

magento-huong-dan-cai-dat-magento-tren-localhost-3

Giờ thì ta đã hoàn thành cài đặt và cấu hình Server Xampp

3. Cài đặt magento trên Xampp

a. Tạo database

Giải nén magento-1.6.0.0 copy thu mục magento vào C:\xampp\htdocs

Giải nén magento-sample-data-1.2.0 copy thư mục media và vào C:\xampp\htdocs\magento. Mở trình duyệt lên, gõ

http://localhost/phpmyadmin

tạo 1 database mới, ví dụ database: magento

magento-huong-dan-cai-dat-magento-tren-localhost-4

Database user: root (mặc định)

Database pass: (mặc định rỗng)

Sau đó tiến hành import db magento_sample_data_for_1.2.0 vào csdl vừa tạo. Quá trình import hơi lâu một tí do file .SQL khá nặng. Bây giờ, chúng ta tiến hành cài đặt magento nhé! Mỡ trình duyệt ra và gõ:

http://localhost/magento

Hình ảnh sẽ như thế này:

magento-huong-dan-cai-dat-magento-tren-localhost-5

Nhấn Continue, để tiếp tục

magento-huong-dan-cai-dat-magento-tren-localhost-6

Ở bước này, bạn chọn múi giờ cho phù hợp với máy tính của mình nhé. Ở đây, tôi chọn locate là Vietnam, Time Zone là:Asia/Bangkok, đơn vị tiền tệ là Đồng.

Nhấn Continnue tiếp.

magento-huong-dan-cai-dat-magento-tren-localhost-7

Ở bước này, bạn không sửa thêm gì nữa nhấn continue (nếu lúc nãy bạn tạo một database với tên khác thì nhớ sửa lại cho phù hơp). Đợi một lúc bạn sẽ được chuyển sang trang mới.

magento-huong-dan-cai-dat-magento-tren-localhost-8

 

Ở bước này bạn thiết lập thông tin cho account admin. Trường encryption key bạn có thể tạo cũng được nhưng để trống cũng không sao, vì nó sẽ tự tạo cho bạn nhưng phải ghi nhớ lại cái key này để sau này thực hiện giao dịch. Nhấn continue, để tiếp tục.

magento-huong-dan-cai-dat-magento-tren-localhost-9

Bạn có thể click vào goto fontend để xem kết quả của mình, còn nếu muốn vào admin thì vào bằng link

http://localhost/magento/index.php/admin

Giải thích tại sao bạn phải import file .SQL vào database trước khi cài chứ không phải là để tự nó import vào: do file .SQL khá nặng tới 230 table nên nếu bạn không import vào trước thì khi cài đặt quá trình import sẽ diễn ra khá lâu và dẫn tới bị lỗi thiếu tab trong database, và gây ta một số trường hợp thông báo lỗi như các bạn trên trang chủ magento đã trình bày. Sau khi cài đặt xong bạn nào ko login vào admin đc thì làm tiếp theo bước sau nhé.

Cách thứ 1:

Các bạn vào app/code/core/Mage/Core/Model/Session/Abstract/Varien.php (magento 1.6.0.0) Bạn tìm đến dòng code này. Theo trong bản 1.6.0.0 thì là dòng thứ 77:

// session cookie params
$cookieParams = array(
'lifetime' => $cookie->getLifetime(),
'path' => $cookie->getPath(),
'domain' => $cookie->getConfigDomain(),
'secure' => $cookie->isSecure(),
'httponly' => $cookie->getHttponly()
);
if (!$cookieParams['httponly']) {
unset($cookieParams['httponly']);
if (!$cookieParams['secure']) {
unset($cookieParams['secure']);
if (!$cookieParams['domain']) {
unset($cookieParams['domain']);
}
}
}

Cấc bạn sửa lại như sau:

// session cookie params
$cookieParams = array(
‘lifetime’ => $cookie->getLifetime(),
‘path’ => $cookie->getPath(),
//’domain’ => $cookie->getConfigDomain(),
// ‘secure’ => $cookie->isSecure(),
//’httponly’ => $cookie->getHttponly()
);

/*if (!$cookieParams['httponly']) {
unset($cookieParams['httponly']);
if (!$cookieParams['secure']) {
unset($cookieParams['secure']);
if (!$cookieParams['domain']) {
unset($cookieParams['domain']);
}
}
}*/

Bây giờ bạn có thể vào admin của magento theo link:

http://localhost/magento/index.php/admin

Cách 2: Sử dụng virtual host trong Apache (Name-based Virtual Host)

Người dùng sử dụng Virtual Host với mục đích chạy được nhiều Website khác nhau trên một máy chủ. Có hai loại Virtual Host có thể sử dụng trong Apache: cách dựa vào hostname (Name-Based Virtual Host) và cách dựa vào địa chỉ IP (IP-Based Virtual Host).

IP-Based Virtual Hosts sử dụng địa chỉ IP mà bạn kết nối đến để xác định trang web mà bạn đang truy cập trên cùng một máy chủ. Vì vậy bạn phải có nhiều địa chỉ IP nếu muốn sử dụng nhiều trang web trên một máy chủ. Với Name-based Virtual Host, máy chủ web dựa vào máy khách để nhận diện hostname như là một phần của HTTP Headers. Tuy nhiên nếu bạn muốn sử dụng SSL, bạn vẫn phải có IP riêng cho từng Website.

Điều quan trọng là bạn phải khai báo IP cho các tên miền muốn dùng Virtual Host trên Apache trong máy chủ DNS (Trỏ IP cho tên miền). Tuy nhiên đây là hướng dẫn cài đặt tren Localhost nên bạn chỉ cần khai báo trong file hosts của bạn (Win: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts, *Nix: /etc/hosts)

Thêm dòng này vào file hosts:

127.0.0.1 localhost.com www.localhost.com

Sau đó bạn khai báo Virtual Host với Apache

Mở file httpd.conf

Thêm đoạn này vào cuối file:

NameVirtualHost 127.0.0.1:80
<VirtualHost localhost.com/>
ServerAdmin webmaster@localhost.com
DocumentRoot "C:\xampp\htdocs"
ServerName localhost.com
ServerAlias www.localhost.com
ErrorLog "C:\xampp\logs\localhost.com_error_log"
CustomLog "C:\xampp\logs\localhost.com_access_log common"
</VirtualHost>

Ghi lại các thay đổi và khởi động lại Apache, sau đó truy cập

http://localhost.com/magento

hoặc:

http://www.localhost.com/magento

Với cách 2 này, bạn sẽ không cần phải thay đổi core của Magento