Đăng nhập

[CorelDRAW X6] – Hướng dẫn làm hiệu ứng “hình ghép”

Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ sử dụng hai ví dụ để hướng dẫn làm thế nào bạn có thể làm hiệu ứng “hình ghép” với CorelDRAW ®. Các mảnh hình ghép có thể có một hình dạng thông thường hoặc bất kỳ hình dạng khác mà bạn muốn.

Sử dụng hình thông thường

Đối với ví dụ đầu tiên, hình ghép là hình chữ nhật.

Trong CorelDRAW, mở hoặc nhập hình ảnh mà bạn muốn làm. Sau đó, trên thanh property bar, sử dụng hộp Object size để điều chỉnh kích thước cuối cùng của hình ảnh.

coreldraw-x6-huong-dan-lam-hieu-ung-hinh-ghep-1

Trong hộp công cụ, nhấn vào mũi tên Flyout trên công cụ Polygon và chọn Graph Paper từ menu Flyout (hoặc nhấn D).

coreldraw-x6-huong-dan-lam-hieu-ung-hinh-ghep-2

Trên thanh property bar, sử dụng Rows and columns boxes để phân mảnh hình ảnh.

Trong ví dụ này, tôi sử dụng tổng số 9 miếng, hoặc 3 hàng x 3 cột.

coreldraw-x6-huong-dan-lam-hieu-ung-hinh-ghep-3

Lưu ý: Hãy cẩn thận không để lạm dụng nó khi xác định số lượng miếng của “hình ghép”. Với hình ảnh Bitmap, kích thước cuối cùng của tập tin của bạn có thể tăng đáng kể. Mô phỏng này không “phá vỡ” hình ảnh thành nhiều mảnh. Nó tạo ra các bản sao của các hình ảnh ban đầu, các bộ phận trong số đó sẽ bị ‘ẩn’ bởi  chức năng PowerClip ®. Vì vậy, trong ví dụ này, bức ảnh đã được nhân đôi 9 lần. Nếu bạn đang sử dụng một hình ảnh vector, tuy nhiên, sự khác biệt về kích thước tập tin cuối cùng sẽ được tối thiểu.

Với công cụ Graph Paper được chọn, kéo để tạo ra một mạng lưới. Cố gắng làm cho lưới kích thước chính xác như trong hình, hoặc nhỏ hơn một chút.

coreldraw-x6-huong-dan-lam-hieu-ung-hinh-ghep-4

Tiếp theo, kéo ảnh ra khỏi lưới, kích chuột phải vào hình ảnh và chọn PowerClip Inside.

coreldraw-x6-huong-dan-lam-hieu-ung-hinh-ghep-5

Lưu ý rằng con trỏ đã thay đổi thành một mũi tên màu đen lớn. Click vào bên của lưới để đặt hình vào trong lưới.

coreldraw-x6-huong-dan-lam-hieu-ung-hinh-ghep-6

Click vào hình ảnh và sau đó nhấn vào nút Edit PowerClip.

coreldraw-x6-huong-dan-lam-hieu-ung-hinh-ghep-7

Bây giờ bấm vào bức ảnh và kéo để đặt nó vào lưới. Lưu ý rằng các phần của hình ảnh ở bên ngoài của lưới sẽ không xuất hiện trên bất kỳ miếng “hình ghép”.

Khi hoàn tất, nhấn vào nút Stop Editing Contents.

coreldraw-x6-huong-dan-lam-hieu-ung-hinh-ghep-8

Tiếp theo, chọn tất cả các đối tượng (Ctrl + A) và sau đó nhấp Ungroup All để tách 9 mảnh của “hình ghép”.

coreldraw-x6-huong-dan-lam-hieu-ung-hinh-ghep-9

Click vào từng phân đoạn hình ảnh và kéo, tách chúng như bạn muốn.

coreldraw-x6-huong-dan-lam-hieu-ung-hinh-ghep-10

Nếu bạn muốn làm nổi bật một phần nhất định, click đúp vào đoạn lựa chọn và xoay nó 1 góc mong muốn.

coreldraw-x6-huong-dan-lam-hieu-ung-hinh-ghep-11

Tùy chọn, bạn cũng có thể áp dụng hiệu ứng đổ bóng cho một mảnh để cho nó đặc biệt nhấn mạnh. Đầu tiên, chọn đoạn mong muốn. Sau đó, trong hộp công cụ, nhấn vào mũi tên flyout vào công cụ Blend và chọn Drop Shadow từ trình đơn flyout.

Bây giờ hãy nhấp và kéo để áp dụng hiệu ứng đổ bóng. Trên thanh property bar, điều chỉnh cường độ Opacity and Feathering. Đặt đoạn trên tất cả các mảnh vỡ khác, chọn nó và nhấn phím Shift + PageUp.

coreldraw-x6-huong-dan-lam-hieu-ung-hinh-ghep-12

Sử dụng một hình dạng không đều

Với ví dụ thứ hai, chúng tôi sẽ sử dụng một hình dạng không đều để mô phỏng các hiệu ứng “hình ghép”. Các bước thực hiện rất giống với những người từ các ví dụ đầu tiên, chỉ thay đổi cách xây dựng lưới của “hình ghép”.

Trong hộp công cụ, nhấp vào công cụ Freehand (hoặc công cụ Smart Drawing) và vẽ một hình trái tim. Sau đó, sử dụng công cụ Graph Paper để áp dụng một lưới 2 x 2 cũng giống như bạn đã làm cho lưới 3 × 3 ở ví dụ trước.

coreldraw-x6-huong-dan-lam-hieu-ung-hinh-ghep-13

Trong hộp công cụ, click vào công cụ Smart Fill.

coreldraw-x6-huong-dan-lam-hieu-ung-hinh-ghep-14

Nhấp vào bên trong một phần của trung tâm bị phân mảnh và sau đó nhấp vào một màu trên bảng màu. Trong ví dụ này, tôi đổ đầy mỗi phần của trái tim với màu sắc khác nhau.

coreldraw-x6-huong-dan-lam-hieu-ung-hinh-ghep-15

Với công cụ Pick tool, giữ phím Shift và sau đó nhấp vào mỗi phần màu của trái tim. Sau đó, nhấn Ctrl + G để nhóm chúng. Nhấp vào lưới và nhấn Delete.

coreldraw-x6-huong-dan-lam-hieu-ung-hinh-ghep-16

Import một bức ảnh.

coreldraw-x6-huong-dan-lam-hieu-ung-hinh-ghep-17

Kích chuột phải vào hình ảnh và chọn PowerClip Inside. Bấm vào để đặt hình ảnh vào bên trong hình trái tim. Di chuột qua các bức ảnh và nhấn vào nút Edit PowerClip. Kéo để sắp xếp các bức ảnh trong hình trái tim và sau đó nhấp vào Stop Editing Contents. Nhấn Ctrl + A để chọn tất cả các đối tượng và sau đó nhấp vào Ungroup All. Sau đó nhấp vào từng phân đoạn và kéo, sắp xếp lại, xoay, áp dụng hiệu ứng như bạn muốn.

Và cuối cùng, đây là “hình” hoàn chỉnh hình trái tim.

coreldraw-x6-huong-dan-lam-hieu-ung-hinh-ghep-18